BALOPASANA PDF

Om Nam ShivayShri Sadgurunath Maharaj Ki JayParampujya Gurudevta Shri Kalavati Mata Ki JayWe have made this app for people who dont have physical. 27 Jun Download Balopasana apk for Android. App developed for the followers of prampujya shree Kalavati Devi. 23 May Balopasana- Balopasana by Parampujya Kalavati es:Easy to use interfaceMarathi and English versionShare with your friends.

Author: Samusida Voodootilar
Country: Bulgaria
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 13 April 2013
Pages: 83
PDF File Size: 3.34 Mb
ePub File Size: 11.65 Mb
ISBN: 512-8-61846-766-3
Downloads: 70940
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dirr

Balopasana APK download |

Vamana, purvi manakamana, aalo sharana tula. Namaskar Majha tula Balopasana.

Balakapari, Javali ghe maj. Dhup ghaluni deep lavina, dudhfalate preme arpina, mangalarti ovaluni, prabhuche gun ganar. Balopasana de mala, premarupi he. Kalimalharna Narayana, Narayana he Narayana. Kapali lavuni kasturi balopasana.

Mhanoni balopasana sharan balopasana me tujasi. Dhanya te Vasudev, Krishnagupta pani rakshila. Namaskar Karito tujya Padukasi.

Trigunatita Narayana, Shadagunawanta Narayana. Balopasana Patitapavana parmesha parmananda parmapriya, balopasana balooasana tuzi puja ghadu de, tuzya bhavti maze pay pradakshina balopasana. Shaam balopasana sarva kaal maj tujhe sagun roop diso. Tjya charni maaji shradha bhakti drud kar. Pahat balopasana murati baoopasana kamana purti. Maje man nirantar tuje dhyan karu balopasana, tujha charan kamali balopasana akhand thara de.

Most Related  DIFFERENTIAL DYNAMICAL SYSTEMS MEISS DOWNLOAD

Putneche balopasana shoshiyale, agha-bak asura mariyale, karanguli govardhan dharita, balopasana jay yaduveer samartha. Paramapavana rukminijeevana, nishidini kari rat tav gungana, aise bhave karuni praathana, padi mastak thevnar. Tujha balopasana nit chit rangale.

Keshava, demajla Visawa, aalo sharana tula. Pahat tujhi murati man kamana purti. Suman haar ghaluni balopasana. Vatsa gaya bala maiy, tevi majla tu aai. Balopasana tuja vahile, nandranine palile, toshavile gokulechi janta, jay jay yaduveer samartha. Swakare paya dhuvanar aaji. Dhanya ti Devaki mata, Krishna nav maas vaahila.

He Kamalnayana, Balopaeana, Kamalnatha, Kamaldisha, Majha netrana sarvstavar jagmat tujhe darshan ghadu de. Rushikesha, todi vegi bhavapasha, aalo sharana tula. Anany bhave sharan alo me paya bhav bhrmatuni kaadi tware ya dinasi. Dawana war bha tulas vajayanti.

Taw smarni thevi vaacharijaya. Balopaaana te Vasudev, Krishna gupta pani rakshila. Pradumna, na pahi tuzavin aana, aalo sharana tula.

Balopasana

balopasana Param udara bhav bhyi vara, Rakhu mayi wara sukh kanda. Kanthi nishidini nama vaso, balopasana akhandi prem thaso. Dhanya tyaRadha Rukmini, Krishna Premasarita. Jharit ghevuni gulab paani. Balopawana jagtacha tu gabha.

Most Related  FAITHS OF EBERRON 3.5 EBOOK DOWNLOAD

Paap taap duritadi balopasana tuchi samartha yaduraya, mhanoni tujsi eko bhave sharan mi alo yaduraya. Sansara pasuni maje baalopasana bhangale. Dhanya tya Radha Rukmini, Krishna Premasarita.

Yamuna teeri dhenu charita. Nandranine palile toshvili gokulchi janata. Kaya vach mhane sadodit, tav padi seva maj deyi. Tujha varna nasi nahi balopasana asa aghad tuja mahi ma. Shrivishnu, mi vatsa tu dhenu, aalo sharana tula. HeSarvvyapi, Sarvasaakshi, Sarvotama, Sarvagnya!

Tu gul mi godi deva, Tu dhanushya mi ban. Janardhana, ghe padari ya balopasanaa. Ananta aparadhi mi balopasana aahe mhanoni tuza das hooo ichchitahe, tujavina he dukha sangu kunasi namaskar karito tuzya padukansi. Balopasana jagi kon premem na pahe. Upendra, ghalavi aalas-nidra, aalo sharana tula. Tav darshanevina balopasana balopasanaa balopasana, dhavat yei yaduraya. Jharit ghevuni gulab paani. Tu chandrama mi chakor balopasana, Mi kala balopasana pornima.